Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Други покани за оферти

1-4 от 16 Резултата Първа <<1 2 3 4>> Последна

Доставка на лабораторна стъклария за химични и биологични анализи.

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 юни 2019

Покана за оферти за доставка на бутилирана минерална вода 1.5 л

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 19 юни 2019

Покана за оферта за доставка на профил от високо износоустойчива стомана

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 19 юни 2019

Покана за оферта за доставка на батерии за радиостанции

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 19 юни 2019

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване