Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Процедури

457-460 от 471 Резултата Първа <<113 114 115 116 117>> Последна

ТТ001338-Доставка на резервни помпени агрегати KSB за съществуващи тръбни системи или еквивалентни отговарящи на същите присъединителни размери. Номер на преписката в РОП: 00435-2014-0101

дата на създаване: 11 декември 2014

TT001350 Финансиране на закупуването на 1 бр. нова модулна система за видео заснемане на канали с диаметър от ф 300 до ф 1200, интегрирана в товарен фургон, чрез финансов лизинг, въз основа на сключено рамково споразумение по процедура ТТ 000987

дата на създаване: 09 декември 2014

TT1323_“Закупуване на плътна асфалтобетонова смес и битум и доставка на студен асфалт”

дата на създаване: 09 декември 2014

TT 001335 Финансиране на закупуване на нови лекотоварни автомобили, чрез финансов лизинг, въз основа на сключено рамково споразумение по процедура ТТ 00987

дата на създаване: 05 декември 2014

Други покани за оферти

1-4 от 10 Резултата Първа <<1 2 3>> Последна

Покана за оферта 48578-сп-3584 гардероб

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 29 май 2019

Покана за оферта 48953-сп-2818 уплътнителна гума (фяпа) EPDM

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 29 май 2019

Доставка на вариаторни шайби

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 30 май 2019

Доставка на LED панели

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 30 май 2019

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване