Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Други покани за оферти

1-2 от 2 Резултата 

49552-МВ-849- Доставка на маркировъчни табели

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 26 септември 2019

49201MR Покана за инжекционни мероприятия

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 20 септември 2019

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване