Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

1-4 от 8 Резултата Първа <<1 2>> Последна

Доставка и въвеждане в експлоатация на настолна високоскоростна центрофуга с охлаждане.

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 29 април 2021

Покана за оферта за доставка на USB слушалки

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 27 април 2021

Покана за оферти за отпадъци

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 27 април 2021

Организатор на изпитвания за пригодност(PT provider) - ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 23 април 2021

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване