Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Други покани за оферти

1-4 от 13 Резултата Първа <<1 2 3 4>> Последна

Покана за оферта за наем на варели за хлор

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 29 ноември 2019

Покана за оферти за доставка и монтаж на климатици

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 28 ноември 2019

50015AS-242 Доставка на сървъри

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 ноември 2019

Доставка на радиостанции

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 27 ноември 2019

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване