Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Процедури

505-506 от 506 Резултата Първа <<123 124 125 126 127>> Последна

ТТ001318_„Доставка на тротоарни спирателни кранове”

дата на създаване: 14 октомври 2014

Процедура № TT001297 БЕЗКАСОВО ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРИВА И СТОКИ ОТ ЕДНА ВЕРИГА БЕНЗИНОСТАНЦИИ

дата на създаване: 06 август 2014

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

1-4 от 248 Резултата Първа <<1 2 3 4 5>> Последна

50088IK-4421 Периодични проверки техническа поддръжка и сервиз на колективни средства за защита за достъп до и евакуация от ограничени пространства производство на MSA

дата на създаване: 30 декември 2019

49859/KD-284 - „Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на SCADA системи и Телеметрия на Възложителя.“

дата на създаване: 19 декември 2019

50022/AS-243 Разработване на система за автоматично засичане на подозрителна активност на ИТ системите, чрез преглед на системните журнали (logs) и журналите на приложенията

дата на създаване: 10 декември 2019

50076-МВ-894 „Ремонт на преносими газ детектори, въздушно изолиращи дихателни апарати, стационарни системи, алкохоломери и газозащитни костюми“

дата на създаване: 06 декември 2019

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

1-4 от 4 Резултата 

Покана за оферта за доставка на поцинковани холендри

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 29 януари 2020

Покана за оферта 50355-сп-3237 доставка на кафе и захар

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 27 януари 2020

Проверка на разходите по договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност”

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 27 януари 2020

Покана за оферта за доставка на алуминиева рифелова ламарина

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 23 януари 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване