Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Други покани за оферти

1-4 от 5 Резултата Първа <<1 2>> Последна

Покана за оферти за извършване на ГТП на автомобили собственост на Софийска вода АД

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 08 юли 2020

Покана за оферти за доставка на сорбенти

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 08 юли 2020

Покана за изкупуване на еленергия и покриване на небаланс

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 02 юли 2020

Изготвяне и съгласуване на проекти за ВОБД

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 08 юли 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване