Процедури

21-24 от 523 Резултата Първа <<4 5 6 7 8>> Последна

TT001910 Доставка на ръчни инструменти

дата на създаване: 05 март 2020

TT001905-„Доставка на фланшови обратни клапи и жаба клапи, фланшови Т филтри с горен капак, поплавкови вентили“- Преписка 00435-2020-0009

дата на създаване: 27 февруари 2020

ТТ001915 -Извънгаранционно сервизно обслужване на газови хроматографи, произведени от Thermo Scientific - Тройно квадропулна GC/MS/MS система TSQ Quantum GC , Thermo Scientific, GC-FID, TRACE 1300 Thermo; Hiper TOC Analyzer Thermo Electron Corporation, Апарат за пречистване на вода, Система за твърдофазна екстракция, което да вкл. Извършване на профилктичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи

дата на създаване: 26 февруари 2020

ТТ001914 -Извънгаранционно сервизно обслужване на йонхроматографски системи,произведени от Thermo Scientitificm, включващо извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи.

дата на създаване: 25 февруари 2020

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

Други покани за оферти

1-3 от 3 Резултата 

Доставка на лепило Теракол

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 02 юни 2020

Тестове за пригодност

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 28 май 2020

Покана за оферта за доставка на резервни части за пробовземачно устройство

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 28 май 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване