Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Други покани за оферти

1-3 от 3 Резултата 

Доставка на лепило Теракол

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 02 юни 2020

Тестове за пригодност

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 28 май 2020

Покана за оферта за доставка на резервни части за пробовземачно устройство

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 28 май 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване