40391 IK 3303 Сервизна поддръжка на затворена система за охлаждане на въздуха и маслото на 4 бр. въздухудувки и система за охлаждане на биогаз, както и извършване на аварийни дейности при необходимост в СПСОВ Кубратово

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване