47705EP Изпълнение на строително-монтажни работи за:ОБЕКТ: Реконструкция на сграда “Въздуходувна” в ПСОВ “Кубратово”, находяща се в град София, Столична община – район “Сердика”, поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15

Документи

Показани резултати 1-9 от 9 

Договор 8149-Допълнително споразумение (PDF, 262 KB)

Изтегли

дата на публикуване: 01 март 2019

Договор 8149 (PDF, 2 MB)

Изтегли

дата на публикуване: 16 януари 2019

47705EP Протокол (PDF, 292 KB)

Изтегли

дата на публикуване: 17 декември 2018

47705EP Информация за публикувана обява (PDF, 85 KB)

Изтегли

дата на публикуване: 27 ноември 2018

47705EP Доклад от обследване за енергийна ефективност на „СПСОВ – Кубратово“ (PDF, 8 MB)

Изтегли

дата на публикуване: 27 ноември 2018

47705EP Приложение 1 - Проект (ZIP, 16 MB)

Изтегли

дата на публикуване: 27 ноември 2018

47705EP Ценова таблица (XLSX, 29 KB)

Изтегли

дата на публикуване: 27 ноември 2018

47705EP Документация (DOCX, 282 KB)

Изтегли

дата на публикуване: 27 ноември 2018

47705EP Обява (PDF, 459 KB)

Изтегли

дата на публикуване: 27 ноември 2018

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване