48029EP Изпълнение на строително-монтажни работи за:ОБЕКТ: Реконструкция на сграда “Помпена станция за сурова утайка” в ПСОВ “Кубратово”, находяща се в град София, Столична община – район “Сердика”, поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15

Документи

Показани резултати 1-9 от 9 

Договор 8208 (PDF, 1 MB)

Изтегли

дата на публикуване: 08 март 2019

Договор 8208 Анекс 1 (PDF, 284 KB)

Изтегли

дата на публикуване: 08 март 2019

48029EP Протокол (PDF, 250 KB)

Изтегли

дата на публикуване: 14 февруари 2019

48029EP Информация за публикувана обява (PDF, 86 KB)

Изтегли

дата на публикуване: 10 януари 2019

48029EP Доклад от обследване за енергийна ефективност на „СПСОВ – Кубратово“ (PDF, 8 MB)

Изтегли

дата на публикуване: 10 януари 2019

48029EP Приложение 1 - Проект (ZIP, 22 MB)

Изтегли

дата на публикуване: 10 януари 2019

48029EP Ценова таблица (XLSX, 28 KB)

Изтегли

дата на публикуване: 10 януари 2019

48029EP Документация (DOCX, 272 KB)

Изтегли

дата на публикуване: 10 януари 2019

48029EP Обява (PDF, 450 KB)

Изтегли

дата на публикуване: 10 януари 2019

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване