Резултати от възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Реконструкция на съществуващ уличен канал (западно улично платно) по ул. Златовръх с начална ревизионна шахта - сградно канализационно отклонение на УПИ Х, кв. 170 (ул. Златовръх 22) до О.Т. 282 и заустване в съществуващ уличен канал Ф500 мм. и Реконструкция на съществуващ уличен водопровод Ф80 с нов диаметър Ф250 (Гл.Кл.XI), по ул. Златовръх в участъка от ул. „Стоян Михайловски“ до ул. „Галичица"

Документи

Показани резултати 1-3 от 3 

Дата и основание за приключване на договора (PDF, 93 KB)

Изтегли

дата на публикуване: 29 април 2015

Договор (заличена е информация на основание ЗЗЛД) (ZIP, 47 MB)

Изтегли

дата на публикуване: 29 септември 2014

Протокол на комисията за получаване, разглеждане и оценката на офертите и класиране на участниците (PDF, 1 MB)

Изтегли

дата на публикуване: 11 септември 2014

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване