Договорът по публична покана с предмет „Изграждане на ограда на пояс І от СОЗ на яз. "Искър" в района на ДЛС "Искър"- от язовирната стена до точка 899 в местността "Габров дол" с дължина 2500 м, в изпълнение на Заповед №РД-577/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, с която е актуализирана и определена СОЗ на яз. „Искър” е изпълнен на 20.01.2015 г. с изчерпване на стойността по чл.5 от договора

Документи

Показани резултати 1-5 от 5 

(XLSX, 20 KB)

Изтегли

дата на публикуване: 14 март 2015

договор (PDF, 13 MB)

Изтегли

дата на публикуване: 14 ноември 2014

протокол-ограда (PDF, 331 KB)

Изтегли

дата на публикуване: 03 ноември 2014

разяснение 1-ограда (PDF, 120 KB)

Изтегли

дата на публикуване: 07 октомври 2014

публична покана-документи (ZIP, 1 MB)

Изтегли

дата на публикуване: 26 септември 2014

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване