Безопасност и здраве

„Софийска вода” следва политика за поддържане на безопасни практики на работа за всички наши дейности. Ние изграждаме система, съгласувана със законодателството на Република България, която цели премахване или минимизиране на рисковете за всички клиенти , служители, обществото и околната среда. Здравето и безопасността са не по–малко важни от която и да е друга мярка за качество на дейността ни.

Разработваме системи за поддържане на работни места без риск за здравето. Осигуряваме подробна информация, инструкции и обучение на нашите служители и изпълнители, защото искаме те да осъзнават на отговорността и рисковете при извършването на тяхната дейност.

„Софийска вода” се консултира редовно със служителите си като ангажира всички длъжностни нива и търси съдействие при формирането на положителна култура по здраве и безопасност при работа.

Поради специфичната дейност на компанията, личните предпазни средства и защитното облекло са съобразени със съществуващите стандарти. Всяка година в дирекциите и отделите се провеждат одити по безопасност и се изготвят планове по БЗР.

Стремим се да прилагаме адекватни управленски мерки, така че да ограничим до минимум евентуални опасности за служителите при изпълнение на задълженията им, собствеността на нашите клиенти и околната среда.

На 16.01.2009 г. „Софийска вода” получи сертификат за прилагането на стандарт по БЗР BS OHSAS18001:2007. Външни одитори извършиха проверка за степента на въвеждане на системата за безопасност и здраве при работа и през декември 2008 г. „Софийска вода” премина успешно първа и втора фаза на външен сертификационен одит. Той бе проведен от ТЮФ НОРД СЕРТ и приключи без откриване на нито едно несъответствие, само с някои препоръки.  Това е прецедент в практиката на сертифициращите.

 

 


 

Документи

1-1 от 1 Резултата 

Политика и ангажимент на ръководството по качество на обслужването, безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда (PDF, 449 KB) Политика и ангажимент на ръководството по качество на обслужването, безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда

Изтегли

Публикуван: 18 декември 2018

Каква вода пием? Център за обслужване на клиенти в Мега мол Люлин         
     
    
    You need to upgrade your Flash Player   
You need to upgrade your Flash Player
  

КонтактиВсички контакти

0800 1 21 21

безплатен денонощен телефон

Анти-корупционен телефон
02 812 25 21

Файлов формат

За да отваряте файлове във формат .pdf изтеглете безплатно Adobe Acrobat Reader