Специалисти "Преговори с клиенти"

 Карта на пълномощник – може да приема плащания

 Карта  на служител – не може да приема плащания

Заплащане на сметките за вода на специалисти „Преговори с клиенти”


„Софийска вода” предлага на своите клиенти възможността да заплатят дължимите суми за вода на упълномощени специалисти от екипите „Преговори с клиенти”. Те са мобилни представители на отдел „Събиране на вземания”, които посещават имотите на клиенти с натрупан дълг към дружеството и предлагат различни възможности за изплащане.

Всеки екип от специалисти разполага с касов апарат и може да приема пари в брой или да сключва споразумения за разсрочено плащане. При посещението се издава Констативен протокол, в който се описват договорените с клиента подробности.

„Софийска вода” предлага гъвкави схеми за разсрочено плащане и ефективни решения за недопускане на повторно натрупване на големи задължения.

Специалистите „Преговори с клиенти” се легитимират със служебни карти. При съмнение за истинността на картата, клиентът може да направи справка на телефон 0800 121 21, или да поиска представяне на лична карта от представителя на дружеството.

Показаните в ляво служебни карти илюстрират карти на специалисти „Преговори с клиенти” (първата снимка), които имат право да приемат плащания в брой и да сключват споразумения за разсрочено плащане и карти на служители (втората снимка) на Софийска вода, които нямат тези правомощия.
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида         

КонтактиВсички контакти

0800 1 21 21

безплатен денонощен телефон

Анти-корупционен телефон
02 812 25 21