Нашият екип

Екип на годинатаДетелина Тодорова, Симеон Коков, Маргита Алексова, Веселин Димитров

„Софийска вода” прилага схема за поощряване на постиженията на служителите на компанията. Тя е създадена, за да отличи добрите лични резултати. Всеки месец сред множество номинации от различни звена на фирмата се избира служител, който се отличава с приза Златна звезда. На всеки три месеца се определя и Екип на тримесечието. В края на годината от всички отличени се избира Служител на годината и Екип на годината. 


Атанас Татев от Дирекция „Информационни технологии“ е отличен със Златна звезда за 2017 г. Той създаде нова функционалност за мобилните екипи на „Софийска вода“, която позволява дистанционен ъпдейт на използвани на терен данни.

 

Екип на годината станаха Детелина Тодорова, Симеон Коков (РИКД), Маргита Алексова, Веселин Димитров (дирекция "Експлоатация и поддръжка"). Те спечелиха проект "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия", ОП "Иновации и конкурентоспособност". Проектът ще допринесе за задоволяване нуждите и потребностите на от подобряване на енергийната ефективност в Пречиствателна станция за отпадъчни води Кубратово.

 

Ана МаняроваМениджър „Регулиране и изпълнение на концесионния договор"

Първоначално Ана се насочва към САЩ, където успешно завършва бакалавърската си степен по икономика. По-късно, връщайки се в Европа, записва магистратура „Управление на водите и околната среда“ в университета в Брайтън, Великобритания. Преди 11 години, Ана поставя началото на кариерата си в България, като мениджър „Проекти“ в Софийска вода АД. Впоследствие поема управлението на отдел „ДМА планиране“ отговарящ за регулирането на налягането и зонирането на мрежата. През последните години, Ана Манярова успешно изпълнява позицията мениджър „Услуги по опазване на околната среда“, а от началото на март 2018, пред нея се разкри ново поле за изява и предизвикателства, влизайки в ролята на старши мениджър „Регулиране и изпълнение на концесионния договор“.

инж. Нели МосинковаЕксперт РИКД

Нели Мосинкова завършва Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия "арх. Камен Петков", гр. Пловдив със специалност „Строителство и архитектура“. Още в ученически си години тя проявява интерес към специализирането във водния сектор и продължава обучението си в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София, специалност „Водоснабдяване и канализация”. В „Софийска вода“ АД, тя постъпва като стажант в отдел „Строителен контрол“, през 2013 г. Една година по-късно, започва работа в отдел „Контролна зала – Водопроводна мрежа“, като Координатор "Водопроводна мрежа". През 2016 г. става част от екипа на отдел „Регулиране и изпълнение на Концесионния договор“ като Експерт РИКД, в който работи и до днес.

инж. Пламен РачевМениджър „Проактивни дейности по водопроводната мрежа“

Пламен Рачев стартира своето висше образование в Строителен техникум Стара Загора, специалност „Архитектура и строителство“. Впоследствие специализира като инженер „ВиК мрежи и съоръжения“ към УАСГ в София. Първите си крачки в „Софийска вода“ АД, Пламен прави като стажант през 2002 г., като два месеца по-късно бива назначен за Технически специалист в отдел „Мониторинг на активите“. През 2006 г., успешните му стъпки го водят до повишение в Старши технически специалист, а година по-късно и до преназначаването му в Главен инженер към същата структура, която разширява своя спектър преименувайки се в „Управление на водите“. През 2010 г. поема мениджмънта на „ДМА Програма“, който до 2015 г., заедно с „ПМА Програма“ се разширява в „Проактивни дейности по водопроводната мрежа“, където Пламен работи и до днес.

Каква вода пием? Монтаж на водомери с дистанционно отчитане Онлайн смяна на партида         

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Човешки ресурси

Ела в нашия екип

Ако желаете са се присъедините към нашия екипможете да разгледате свободните позиции в компанията