Кариери

Технолог към Пречиствателна станция за питейни води валидна до 30 Юни 2019|Референтен N: ТDWTP

Функции и отговорности:


• Оперативно управлява и контролира технологичния процес в станцията за питейни води
• Обследва и контролира спазването на технологията на пречистване на водата
• Извършва периодично контролни замервания и определя технологичния режим на Пречиствателната Станция за Питейни Води /ПСПВ/
• Отговаря за подадената и пречистена вода към и от станцията по количество и качество съгласно нормативните уредби
• Прави задълбочени обследвания и анализи на пречиствателните съоръжения и технологични инсталации и оптимизира работата им
• Изготвя технологичната документация свързана с работата на ПСПВ и анализира резултатите
• Ръководи и отговаря за експлоатационния екип
• Разработва предложения с оглед оптимизиране на разходи на материали, суровини, енергия, труд и др.

Изисквания към кандидатите:


• Висше техническо образование, свързано с пречистване на води
• Минимум 2 години опит по специалността
• Задълбочени познания в областта на технологиите за пречистване на природни води в т.ч. технологични схеми, видове съоръжения, основна и допълнителна реагентна обработка, оразмеряване и принцип на работа на съоръженията
• Познания в областта на хидравликата, физико-химията, микробиологията и хидробиологията
• Способност за ефективна организация на времето и поставяне на правилни приоритети при решаване на проблеми
• Аналитично мислене
• Отлични комуникативни умения и способност за работа в екип
• Умения за управление на хора
• Активен потребител на MS Office
• Активен шофьор със СУМПС кат. B

Предимства:


• Английски език ниво Intermediate
• III група по електробезопасност

 За да кандидатствате, моля изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност. 

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

Ако освен тази конкретна позиция се интересувате от работа в Софийска вода и в други области моля посочете до 3 от тях в долните полета.

Моля, прикачете автобиография, мотивационно писмо и снимка.(моля, изпращайте документите във формат съвместим с MS Word или MS Excel).

*

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

*

*

Свободни позиции за работа

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида         

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Човешки ресурси