Кариери

Лабораторен специалист - сектор Логистикавалидна до 28 Март 2019|Референтен N: LSL

Функции и отговорности:


• Осъществява входящо-изходящите дейности свързани с приемането, регистрирането и съхранението на постъпилите проби в Лабораторно-изпитвателния комплекс
• Води всички технически записи свързани с входящо-изходящите дейности за постъпилите извадки
• Изготвя справки, процедури, инструкции и доклади за нуждите на ЛИК и Дружеството
• Работи със система за лабораторен мениджмънт (WinLIMS) и участва в оптимизирането й
• Извършва експериментална работа за оптимизиране на системата за управление на качеството, въведена в лабораторията, в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/ IEC 17025:2006
• При необходимост извършва вътрешно калибриране на технически средства и анализира проби от води по физико-химични показатели

Изисквания към кандидатите:


•Висше образование- специалност в областта на: химия, екология, екохимия, биотехнологии или биология
• Развити умения за работа с MS Office и опит с различни информационни системи
• Добре развити организационни умения
• Прецизност и акуратност
• Умения за ефективна работа в екип

Предимства:

• Опит в акредитирана лаборатория или лаборатория работеща съгласно GPL
• Ползване на технически английски език

 Специфични изисквания:

- Да не сте алергичен към химикали и микробиологични среди.

Работно място: ЛИК, сектор Отпадъчни води на територията на СПСОВ Кубратово.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

Ако освен тази конкретна позиция се интересувате от работа в Софийска вода и в други области моля посочете до 3 от тях в долните полета.

Моля, прикачете автобиография, мотивационно писмо и снимка.(моля, изпращайте документите във формат съвместим с MS Word или MS Excel).

*

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

*

*

Свободни позиции за работа

Каква вода пием? Монтаж на водомери с дистанционно отчитане Онлайн смяна на партида         

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Човешки ресурси