Кариери

Счетоводителвалидна до 17 Декември 2019|Референтен N: Acc1219

Функции и отговорности:


•Извършва счетоводни операции в счетоводната система на компанията
•Обработва и анализира счетоводни данни и доклади, засича счетоводни салда
•Обработва първични документи, свързани с финансово-счетоводната дейност на дружеството
•Анализира дебитното и кредитно състояние по сметки и партиди
•Участва в тръжни комисии
•Анализира резултатите от счетоводните операции, които осчетоводява
•Съхранява и класира първични счетоводни документи
•Съдейства при годишните счетоводни инвентаризации на дружеството, контролира и анализира резултатите от нея

Изисквания към кандидатите:


•Висше икономическо образование – Финанси/Счетоводство
•Минимум 3 години опит като счетоводител
•Умения за работа със системи за счетоводство – опит в работа с АЖУР®L и SAP e предимство
•Познаване на нормативните документи, регламентиращи финансово-счетоводната отчетност и вътрешно-финансовия контрол
•Отлична компютърна грамотност – експертно ниво на Microsoft Excel
•Добро владеене на английски език ще се счита за предимство
•Умения за организация на времето и комуникация
•Умения за работа в екип
За да кандидатствате, моля изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

Ако освен тази конкретна позиция се интересувате от работа в Софийска вода и в други области моля посочете до 3 от тях в долните полета.

Моля, прикачете автобиография, мотивационно писмо и снимка.(моля, изпращайте документите във формат съвместим с MS Word или MS Excel).

*

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

*

*

Свободни позиции за работа

Всички свободни позиции

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида         

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Човешки ресурси