Кариери

Специалист "Бюджетиране и контрол"валидна до 10 Февруари 2020|Референтен N: F/496

Функции и отговорности:

• Съдейства при контрола и анализа на разходи и бюджет, както и на всички финансови дейности свързани със счетоводната политика и процедури на компанията
• Обработва и анализира счетоводни данни и изготвя доклади
• Контролира транзакциите на оперативно счетоводство
• Извършва операции в счетоводна система на компанията
• Участва при изготвянето на бюджет и прогнози
• Изготвя счетоводни справки и отчети към външни контролни органи и одитори
• Калкулира и разпределя оперативни разходи по звена
• Участва в изготвянето и провеждането на тръжни процедури
• Комуникира ежедневно с ръководителите на различните отдели

Изисквания към кандидатите:

• Висше икономическо образование – в областта на Финанси, Счетоводство
• Познаване на нормативните документи, регламентиращи финансово-счетоводната отчетност и вътрешно-финансовия контрол
• Минимум две години опит като оперативен/ управленски счетоводител
• Kомпютърни умения – MS Office, отлично ниво на владеене на Excel
• Добро владеене на английски език
• Умение за работа под напрежение
• Много добри организационни умения
• Отлични комуникативни умения
• Инициативна и аналитична личност

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

Ако освен тази конкретна позиция се интересувате от работа в Софийска вода и в други области моля посочете до 3 от тях в долните полета.

Моля, прикачете автобиография, мотивационно писмо и снимка.(моля, изпращайте документите във формат съвместим с MS Word или MS Excel).

*

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

*

*

Свободни позиции за работа

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида         

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Човешки ресурси