Кариери

Счетоводител Дълготрайни актививалидна до 12 Юли 2019|Референтен N: FAA

Функции и отговорности:• Обработва счетоводни документи и изготвя анализи и доклади във връзка с капиталовите разходи на дружеството
• Прави анализ на дебитното и кредитно състояние по съответните сметки и партиди
• Осчетоводява дълготрайни активи и засича салда
• Оказва съдействие при ревизии от външни органи
• Участва в инвентаризация на дълготрайните материални активи на компанията, контролира и анализира резултатите от нея
• Упражнява текущ контрол в кръга на възложените му задачи за укрепване на финансовата дисциплина

Изисквания към кандидатите:


• Висше икономическо образование – Финанси/Счетоводство/ Стопанско управление
• Минимум 5 години опит като счетоводител
• Отлично владеене на MS office
• Добро познаване на нормативна уредба – ЗМДТ, ЗКПО, ЗДДС
• Умения за спазване на срокове, организираност и ефективност
• Наблюдателност и аналитичност
• Умения за ефективна комуникация и работа в екип

За да кандидатствате, моля изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер.
Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Предимства:


• Владеене на английски език на работно ниво
• Познаване на счетоводна програма Ajur L

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

Ако освен тази конкретна позиция се интересувате от работа в Софийска вода и в други области моля посочете до 3 от тях в долните полета.

Моля, прикачете автобиография, мотивационно писмо и снимка.(моля, изпращайте документите във формат съвместим с MS Word или MS Excel).

*

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

*

*

Свободни позиции за работа

Каква вода пием? Монтаж на водомери с дистанционно отчитане Онлайн смяна на партида         

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Човешки ресурси