Кариери

Главен експерт „Безопасност и здраве при работа“ валидна до 12 Юни 2020|Референтен N: HSAiP20

Функции и отговорности:

• Организира и координира дейности по осигуряване на безопасност и здраве при работа (БЗР) и околна среда
• Инструктира, обучава, консултира и подпомага служителите по осигуряване на БЗР и спазването на нормите по околна среда в отдела
• Предлага мерки за осигуряване на БЗР и пожарна безопасност (ПБ) и опазване на околната среда
• Контролира спазването на норми, изисквания и правила по БЗР и ПБ и опазване на околната среда
• Провежда всички инструктажи по БЗР и околна среда
• Ежедневно извършва контрол за спазване на изискванията по БЗР, носене на ЛПС и опазване на околната среда
• Извършва одит и подобрения на процедури, правила и практики свързани с работата на отдела
• Участва в идентификацията на опасностите, оценката и управлението на рискове по БЗР

Изисквания към кандидатите:

• Завършено висше образование
• Опит в областта на БЗР
• Много добро познаване на нормативната уредба по БЗР
• Шофьорска книжка, кат. В
• Умения за работа с MS Office (Excel, Word, Power Point)
• Отлични комуникативни умения и аналитични способности
• Умения за поставяне на приоритети


За да кандидатствате, моля изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

Ако освен тази конкретна позиция се интересувате от работа в Софийска вода и в други области моля посочете до 3 от тях в долните полета.

Моля, прикачете автобиография, мотивационно писмо и снимка.(моля, изпращайте документите във формат съвместим с MS Word или MS Excel).

*

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

*

*

Свободни позиции за работа

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида         

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Човешки ресурси