Кариери

Експерт „Безопасност и здраве при работа“валидна до 11 Май 2021|Референтен N: HSE21

Функции и отговорности:


• Организира и координира дейностите по осигуряване на безопасност и здраве при работа (БЗР);
• Разработва и предлага за утвърждаване документи и процедури по БЗР;
• Инструктира, обучава и консултира служители по осигуряване на БЗР;
• Контролира спазването на норми, изисквания и правила по БЗР;
• Участва в идентификацията на опасностите, оценката и управлението на рискове за БЗР;
• Документира и анализира трудови злополуки и инциденти;
• Осъществява контрол на външни изпълнители по договори, управлявани от отдел БЗР;
• Изготвя документи, отчети и анализи, свързани с осъществяваната дейност.

Компанията предлага:


Като част от групата на Веолия, "Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в гр. София и околностите. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Изисквания към кандидатите:


• Завършено висше техническо образование – специалност „Безопасни и здравословни условия на труд“ е предимство;
• Минимум 2 години професионален опит на същата позиция;
• Много добро познаване и прилагане на нормативната уредба по БЗР;
• Отлично владеене на MS Office – Word, Excel;
• Активен шофьор със СУМПС, категория В;
• Комуникативни и презентационни умения;
• Аналитичност и прецизност;
• Способност за работа в екип.

За да кандидатствате, моля изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.


Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

Ако освен тази конкретна позиция се интересувате от работа в Софийска вода и в други области моля посочете до 3 от тях в долните полета.

Моля, прикачете автобиография, мотивационно писмо и снимка.(моля, изпращайте документите във формат съвместим с MS Word или MS Excel).

*

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

*

*

Свободни позиции за работа

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида         

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Човешки ресурси