Кариери

Младши ВиК проектант (по заместване)валидна до 16 Април 2021|Референтен N: JDSG21

Функции и отговорности:


• Изготвя проекти на водоснабдителни и канализационни
мрежи и съоръжения, съгласно действащите нормативни документи;
• Извършва предварителни проучвания и измервания за обектите;
• Осигурява необходимите изходни данни за проектиране;
• Съгласува проектите с експлоатационните дружества;
• Нанася корекции по проектите като спазва поставените срокове за тяхното изпълнение;
• Извършва авторски надзор и проверки на място по време на строителство.

Компанията предлага:


Като част от групата на Веолия, "Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в гр. София и околностите. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Изисквания към кандидатите:


• Висше техническо образование, специалност Водоснабдяване и канализация;
• Ограничена проектантска правоспособност;
• Минимум 1 година стаж по специалността;
• Много добра компютърна грамотност - MS Office и AutoCAD;
• Аналитично мислене и способност за приоритизиране;
• Умения за работа в екип.

Предимства:

• Умения за работа с ArcGIS;
• Активен шофьор със свидетелство за управление на МПС, категория В.

За да кандидатствате, моля изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

Ако освен тази конкретна позиция се интересувате от работа в Софийска вода и в други области моля посочете до 3 от тях в долните полета.

Моля, прикачете автобиография, мотивационно писмо и снимка.(моля, изпращайте документите във формат съвместим с MS Word или MS Excel).

*

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

*

*

Свободни позиции за работа

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида         

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Човешки ресурси