Кариери

Лабораторен специалист - класически методивалидна до 19 Април 2020|Референтен N: LIK CMR

Функции и отговорности:


• Извършва изпитвания на постъпилите в съответния сектор на ЛИК проби
• Осигурява проследимост на резултатите от изпитване
• Докладва аналитичните резултати незабавно след получаването им
• Води стриктно записи като попълва приложимите формуляри по качеството от СУ на ЛИК, засягащи извършваната дейност
• Подписва протоколите от изпитване по отношение на извършените анализи
• Извършва експериментална работа във връзка с развитие и оптимизиране на СУ на ЛИК, валидиране и верифициране на аналитични методи, калибриране на измервателни инструменти
• Работи със сертифицирани референтни материали и референтни материали
• Работи с информационната система за лабораторен мениджмънт

Компанията предлага:

Софийска вода АД, част от Веолия Вода и най-голямото ВиК дружество в България, осигуряващо услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води на София и околностите, обявява свободно работно място за позицията Лабораторен специалист - класически методи.

Обявената позиция е към Лабораторен Изпитвателен Комплекс /ЛИК/ на компанията. В ЛИК се извършва постоянен мониторинг на показателите за качество на питейната и отпадъчната вода и утайките, получени от процесите на пречистване. ЛИК работи с най-съвременна техника и апаратура за анализ на води и утайки (ICP-OES,ICP-MS, GC, GC-MS/MS, TOC анализатор, Ion Chromatograph), както и с класически методи за анализ.

Лабораторията е носител на сертификати и отличия за участия в международни изпитвания за пригодност и доказване на компетентност.

Изисквания към кандидатите:


• Висше образование - специалности Химия, Екология, Биотехнологии, Екохимия, Инженерна химия
• Опит в акредитирана лаборатория или лаборатория, работеща съгласно GPL
• Опит с физикохимични и/или биологични методи за анализ
• Добър английски език (технически)
• Развити умения за работа с Word, Excel и Internet
• Много добри комуникативни умения
• Умения за ефективна работа в екип
• Инициативност

Предимства:


Ще се разглеждат с предимство кандидати преминали обучение по:

• Стандарт за акредитация на лаборатории за изпитване БДС EN ISO/IEC 17025
• Валидиране на методи за изпитване
• Осигуряване на метрологична проследимост на измерването

 Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

Ако освен тази конкретна позиция се интересувате от работа в Софийска вода и в други области моля посочете до 3 от тях в долните полета.

Моля, прикачете автобиография, мотивационно писмо и снимка.(моля, изпращайте документите във формат съвместим с MS Word или MS Excel).

*

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

*

*

Свободни позиции за работа

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида         

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Човешки ресурси