Кариери

Лабораторен специалист – инструментални методи, позиция по заместваневалидна до 16 Август 2019|Референтен N: LSI

Функции и отговорности:


• Извършване на изпитвания на постъпилите в ЛИК проби;
• Докладване на аналитичните резултати;
• Разработване и оптимизиране на методи;
• Водене на записи чрез попълване на приложимите формуляри по качество от СУ на ЛИК;
• Извършване на експериментална работа във връзка с развитие и оптимизиране на СУ на ЛИК, валидиране и верифициране на аналитични методи, калибриране на измервателни инструменти;
• Извършване на анализи с класически и инструментални методи;
• Съдействие при статистическата обработка на данни от валидиране/верифициране на методите за анализ;
• Осигуряване на проследимост на резултатите от изпитване;
• Участие при провеждане на мониторинг на персонала, междулабораторни сравнителни изпитвания и тестове за пригодност.

Компанията предлага:

Ние предлагаме:

• Достъп до професионални обучения и възможности за развитие и повишаване на квалификацията;
• Привлекателен социален пакет.

За да кандидатствате, моля изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка. Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Изисквания към кандидатите:

• Висше образование в областта на химия (съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ), биотехнологии, екохимия или инженерна химия;
• Отлични аналитични знания и умения по отношение на инструментални анализи в химията;
• Отлични аналитични умения за работа с инструментални лабораторни апарати (ICP-OES; GC-FID; GC-MS/MS; ICP-MS);
• Умения за извършване на мониторинг и контрол;
• Използване на технически английски език;
• Опит в работата с хроматографски и масспектрометрични методи за анализ (GC-FID; GC-MS) ще се счита за предимство.

Ние търсим мотивирани хора, които:

• Имат желание за работа в модерна лаборатория с високи стандарти и за участие в разработване на нови методи;
• Търсят възможности за професионално развитие и се стремят към достигане на висока експертиза в областта;
• Обичат да работят в динамична среда и приятелска атмосфера.

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

Ако освен тази конкретна позиция се интересувате от работа в Софийска вода и в други области моля посочете до 3 от тях в долните полета.

Моля, прикачете автобиография, мотивационно писмо и снимка.(моля, изпращайте документите във формат съвместим с MS Word или MS Excel).

*

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

*

*

Свободни позиции за работа

  • Няма обявени свободни работни позиции в момента.
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида         

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Човешки ресурси