Кариери

Лабораторен специалист - Биолог валидна до 02 Юли 2020|Референтен N: LS_B

Функции и отговорности:


• Извършва изпитвания на постъпилите в лабораторията извадки от води за питейно-битови цели по микробиологични и хидробиологични показатели;
• Работи с лабораторни уреди за анализ на биологични показатели като термостат, водна баня, автоклав, система за мембранна филтрация.
• Работи с микробиологични щамове (чисти култури);
• Докладва аналитичните резултати;
• Разработва, оптимизира и внедрява методи за изпитване отнасящи се до провежданите биологични (микробиологични и хидробиологични) анализи в ЛИК;
• Осигурява проследимост на резултатите;
• Попълва формуляри по качество от системата за управление на лабораторния комплекс.

Компанията предлага:

Обявената позиция е към Лабораторен Изпитвателен Комплекс /ЛИК/ на компанията.В ЛИК се извършва постоянен мониторинг на показателите за качество на питейната и отпадъчната вода и утайките, получени от процесите на пречистване. ЛИК работи с най-съвременна техника и апаратура за анализ на води и утайки (ICP-OES,ICP-MS, GC, GC-MS/MS, TOC анализатор, Ion Chromatograph), както и с класически методи за анализ.

Лабораторията е носител на сертификати и отличия за участия в международни изпитвания за пригодност и доказване на компетентност.

Изисквания към кандидатите:


• Завършено висше образование- в областта на биологията - „Молекулярна биология”, „Биотехнологии“, „Микробиология и микробиологичен контрол“, „Хидробиология и пречистване на водите” или „Екологична биотехнология”
• Опит по специалността – минимум 1 година;
• Практически и теоретични познания по процедурите за изолиране на ДНК/РНК от проба, PCR и real-time PCR;
• Познаване на изискванията на стандарт БДС EN ISO/ IEC 17025:2006;
• Развити умения за работа с MS Office и опит с различни информационни системи;
• Добре развити организационни умения;
• Прецизност и акуратност;
• Умения за ефективна работа в екип.

Предимства:

• Опит в акредитирана лаборатория или лаборатория работеща съгласно GPL;
• Ползване на технически английски.

Специфични изисквания:
- Да не сте алергичен към химикали и микробиологични среди.

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

Ако освен тази конкретна позиция се интересувате от работа в Софийска вода и в други области моля посочете до 3 от тях в долните полета.

Моля, прикачете автобиография, мотивационно писмо и снимка.(моля, изпращайте документите във формат съвместим с MS Word или MS Excel).

*

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

*

*

Свободни позиции за работа

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида         

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Човешки ресурси