Кариери

Началник смяна СПСОВвалидна до 09 Март 2020|Референтен N: NSK20

Функции и отговорности:

• Организира нормалното протичане на технологичния процес в СПСОВ - Кубратово

• Отговаря за спазване на оптимален технологичен режим на машините и съоръженията

• Обезпечава изпълнението на указаните планови задачи

• Организира и осигурява безопасното изпълнение на дейностите за които отговаря

• Своевременно възлага за ремонт аварирали машини и съоръжения, участва в изпитването и приемането им

• При работа с контрактори следи за правилните технически и технологични решения, влияещи на нормалната работа на СПСОВ

• Обхожда и контролира работата на газовите съоръжения и инсталации и действията на технологичния и ремонтен персонал

• При необходимост участва в аварийно-възстановителни дейности

• Носи отговорност за повереното му оборудване

Изисквания към кандидатите:

• Висше образование профил - ВиК, Биология, Екология или други релевантни за позицията

• 3 години опит по специалността

Активен шофьор – кат.В

Работа с MS Office

• Отлични организационни умения

• Умения за решаване на проблеми

• Много добри комуникативни умения

Инициативност

 

Предимства:

Работа със СКАДА софтуер при управление на процеси

• III-та Квалификационна група по електробезопасност

 

Условия на работа:
• Работа на смени (дневни, нощни) 
• Работно място в СПСОВ Кубратово

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.
Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

Ако освен тази конкретна позиция се интересувате от работа в Софийска вода и в други области моля посочете до 3 от тях в долните полета.

Моля, прикачете автобиография, мотивационно писмо и снимка.(моля, изпращайте документите във формат съвместим с MS Word или MS Excel).

*

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

*

*

Свободни позиции за работа

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида         

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Човешки ресурси