Кариери

Старши специалист „Вътрешен одит“ (по заместване)валидна до 25 Май 2021|Референтен N: SIAS21

Функции и отговорности:


• Разработва програма за вътрешен одит, съобразно обхвата и предмета на всяка конкретна проверка;
• Събира и анализира информация относно оперативните дейности, бизнес процесите и контролните системи на отделите в компанията;
• Извършва одиторски процедури и тестове;
• Осъществява последващ одит върху изпълнението на договорените действия;
• Извършва проверка на счетоводната система и свързаните системи за вътрешен контрол, както и на финансово-счетоводните документи;
• Изготвя заключения и отправя препоръки за подобряване на вътрешните контролни системи и бизнес процесите;
• Извършва проверки за спазването на фирмените политики, планове и процедури и подпомага тяхното развитие;
• Изготвя доклади от извършените одитни ангажименти.

Компанията предлага:

Като част от групата на Веолия, "Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в гр.София и околностите. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Изисквания към кандидатите:


• Завършено висше образование – специалности Счетоводство и контрол, Финанси, Икономика или друго релевантно;
• Минимум 3 години професионален опит в областта на вътрешния одит, счетоводството или финансовия анализ;
• Практически умения за анализиране и обобщаване на информация с цел изготвяне на адекватни заключения;
• Умения за планиране и определяне на конкретни цели и задачи;
• Способност за осъществяване на мониторинг;
• Много добра компютърна грамотност – MS Office;
• Свободно владеене на английски език;
• Способност за ефективна организация на времето и работа в екип;
• Отлични комуникативни умения.

Предимства:

• Активен шофьор със СУМПС, категория B;
• Професионален сертификат в областта на одит или финанси.

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

Ако освен тази конкретна позиция се интересувате от работа в Софийска вода и в други области моля посочете до 3 от тях в долните полета.

Моля, прикачете автобиография, мотивационно писмо и снимка.(моля, изпращайте документите във формат съвместим с MS Word или MS Excel).

*

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

*

*

Свободни позиции за работа

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида         

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Човешки ресурси