Кариери

Лабораторен специалист - класически методивалидна до 02 Май 2021|Референтен N: SMLS20

Функции и отговорности:

• Извършва изпитвания на постъпилите в съответния сектор на ЛИК проби;
• Валидира и верифицира аналитични методи, калибрира измервателни инструменти;
• Осигурява проследимост на резултатите от изпитване, използвайки информационната система за лабораторен мениджмънт;
• Докладва аналитичните резултати незабавно след получаването им;
• Подписва протоколите от изпитване по отношение на извършените анализи;
• Води стриктно записи, попълвайки приложимите формуляри по качеството на ЛИК;
• Извършва експериментална работа във връзка с развитие и оптимизиране на процесите в лабораторния комплекс.

Компанията предлага:

"Софийска вода” АД, част от „Веолия”, е най-голямото ВиК дружество в България и първото с екологичен сертификат EMAS.

Обявената позиция е към Лабораторен Изпитвателен Комплекс /ЛИК/ на компанията. В ЛИК се извършва постоянен мониторинг на показателите за качество на питейната, отпадъчната вода и утайките, получени от процесите на пречистване. Работи се с най-съвременната техника и апаратура за анализ на води и утайки (ICP-OES,ICP-MS, GC, GC-MS/MS, TOC анализатор, Ion Chromatograph), както и с класически методи за анализ.

Лабораторията е носител на сертификати и отличия за участия в международни изпитвания за пригодност и доказване на компетентност.

Изисквания към кандидатите:

• Висше образование – специалности Химия, Екология, Биотехнологии, Екохимия, Инженерна химия;
• Умения за работа с физикохимични и/или биологични методи за анализ;
• Опит в акредитирана лаборатория или лаборатория, работеща съгласно GPL;
• Развити умения за работа с Word, Excel и Internet;
• Добър (технически) английски език;
• Способност за ефективна работа в екип и комуникация.

Предимства:

Ще се разглеждат с предимство кандидати, преминали обучение по:
• Стандарт за акредитация на лаборатории за изпитване БДС EN ISO/IEC 17025;
• Валидиране на методи за изпитване;
• Осигуряване на метрологична проследимост на измерването.

Ние търсим мотивирани хора, които:
• Имат желание за работа в модерна лаборатория с високи стандарти и за участие в разработване на нови методи;
• Търсят възможности за професионално развитие и се стремят към достигане на висока експертиза в областта;
• Обичат да работят в динамична среда и приятелска атмосфера.

Ние предлагаме:
• Достъп до професионални обучения и възможности за развитие и повишаване на квалификацията;
• Привлекателен социален пакет.

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

Ако освен тази конкретна позиция се интересувате от работа в Софийска вода и в други области моля посочете до 3 от тях в долните полета.

Моля, прикачете автобиография, мотивационно писмо и снимка.(моля, изпращайте документите във формат съвместим с MS Word или MS Excel).

*

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

*

*

Свободни позиции за работа

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида         

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Човешки ресурси