Кариери

Координатор "Контролна зала - канализационна мрежа" (по заместване)валидна до 06 Януари 2019|Референтен N: SNCtp

Функции и отговорности:


•Координира дейностите свързани с профилактика, поддръжка и ремонт на ВиК мрежата
•Приема и обработва сигнали постъпващи от всички отдели в компанията, общински служби и други институции
•Разпределя сигнали и изготвя графици за работа по канализационната мрежа
•Комуникира, съдейства и предоставя информация на екипи/служители от компанията, свързани с експлоатационни проблеми по канализационната мрежа
•Отговаря за изготвянето, разпространението, архивирането и съхранението на документи
•Разпределя наличната специализирана техника и екипи съобразявайки се с външните фактори
•При необходимост извършва ежедневен инструктаж на служителите и разписва пътния лист на шофьорите
•Въвежда информация в ползваните софтуерни приложения

Изисквания към кандидатите:


•Завършено висше техническо образование
•Опит в експлоатацията и поддръжката на ВиК системи
•Отлични умения за обработка на база данни, изготвяне на графици и обобщаване на информация
•Добри умения за работа с Excel
•Умения за приоритизиране и ефективно управление на времето
•Опит в организирането на екипи и в логистиката ще се счита за предимство
•Способност за вземане на ефективни решения
•Умения за работа в екип

 Специфични условия:

•Работа на смени

За да кандидатствате, моля изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка. Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

Ако освен тази конкретна позиция се интересувате от работа в Софийска вода и в други области моля посочете до 3 от тях в долните полета.

Моля, прикачете автобиография, мотивационно писмо и снимка.(моля, изпращайте документите във формат съвместим с MS Word или MS Excel).

*

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

*

*

Каква вода пием? Монтаж на водомери с дистанционно отчитане Онлайн смяна на собствеността         

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Човешки ресурси