Кариери

Старши специалист Снабдяване валидна до 01 Октомври 2019|Референтен N: SPS ZB

Функции и отговорности:

• Обработва заявки за доставки, услуги и строителство, съгласно Закона за обществените поръчки/ЗОП/ и действащите вътрешни политики, процедури и правила на компанията;
• Участва в екипи за изготвяне на документации за участие в процедури и събиране на оферти с обява по ЗОП;
• Участва в комисии за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за избор на изпълнители;
• Провежда срещи с доставчици;
• Води кореспонденция с участниците в обществени поръчки и официалните институции;
• Изготвя документи съпътстващи процеса по избор на изпълнители;
• Събира и оценява оферти за избор на изпълнители под стойностните прагове за прилагане на ЗОП и подготвя документи за възлагане на изпълнението;
• Изготвя поръчки за доставка по сключени договори;
• Въвежда актуална информация за провежданите от него процедури в регистър с процедурите.

Изисквания към кандидатите:

• Висше техническо или икономическо образование;
• 2 години професионален опит на подобна позиция;
• Познаване на Закон за обществените поръчки /ЗОП/;
• Добро владеене на английски език писмено и говоримо;
• Умения за водене на преговори;
• Умения за ефективна комуникация и работа в екип;
• Компютърни умения – MS Office;
• Организационни умения;
• Аналитично мислене и способност за вникване в детайлите;
• Точно изразяване в писмена форма.

 За да кандидатствате, моля изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

Ако освен тази конкретна позиция се интересувате от работа в Софийска вода и в други области моля посочете до 3 от тях в долните полета.

Моля, прикачете автобиография, мотивационно писмо и снимка.(моля, изпращайте документите във формат съвместим с MS Word или MS Excel).

*

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни

*

*

*

*

Свободни позиции за работа

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида         

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Човешки ресурси