Стажантска програма

Всяка година „Софийска вода” прави анализ на нуждите от стажанти в различните направления на компанията и подбира кандидатите чрез контакт с университетите или кариерните форуми. В „Предизвикай бъдещето” участват студенти от всички висши учебни заведения в страната или наскоро дипломирани специалисти без практически опит. Продължителността на стажовете е различна, в зависимост от задълженията, предвидени в различните отдели. По време на практическото си обучение в „Софийска вода” за стажантите се грижат служители с опит – така наречените ментори, които също преминават подробен курс на обучение за ролята, която изпълняват.

„Софийска вода” е един от първите работодатели, сключили договори за сътрудничество с висшите учебни заведения. Компанията поддържа дългогодишното партньорство с Университета по архитектура, строителство и геодезия и Химикотехнологичния и металургичен университет. За голяма част от производствените и учебни практики тези университети използват базите на компанията, дипломантите имат възможност да се консултират с най-опитните специалисти в сектора.

 

Стажантски позиции

  • Няма обявени стажантски позиции в момента.

Стажантски позиции
в областта на

• Обслужване на клиенти
• Финанси и счетоводство
• Човешки ресурси
• Право
• PR и масова комуникация
• Информационни технологии
• Логистика и снабдяване
• Екология, Химия, Биология
• Пречистване на води
• Планиране, изграждане и поддръжка на ВиК мрежи и съоръжения

Лятна стажантска програма

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида         

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Човешки ресурси