Документи

Документи за услуги

46-48 от 59 Резултата Първа <<14 15 16 17 18>> Последна

Заявление за съгласуване на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура (PDF, 375 KB) Заявление за съгласуване на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Изтегли

Публикуван: 23 май 2018

Заявление за становище за въвеждане в експлоатация на уличен ВиК провод (PDF, 368 KB) Заявление за становище за въвеждане в експлоатация на уличен ВиК провод

Изтегли

Публикуван: 23 май 2018

Заявление за издаване на дубликат на договор (PDF, 367 KB) Заявление за издаване на дубликат на договор

Изтегли

Публикуван: 23 май 2018

Брошури

Концесионен договор

Доклади и отчети

Инвестиционни намерения

Бизнес план

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида         

Файлов формат

За да отваряте файлове във формат .pdf изтеглете безплатно Adobe Acrobat Reader