Околна среда

Язовир ИскърСофийска вода” осигурява висококачествени, устойчиви и благоприятни за околната среда водоснабдителни и канализационни услуги, които не само осигуряват на клиентите добро обслужване, но и същевременно предпазват и подобряват околната среда.

Нашата дейност влияе върху околната среда и затова се ангажираме:

- Ефективно да я защитаваме и да я предпазваме от замърсяване. 
- Да работим съгласно законите, наредбите и стандартите за опазване на околната среда. 
- Ефективно и ефикасно да използваме естествените ресурси, в т.ч. енергията, с цел да ги съхраним.

 

През 2006 г. „Софийска вода” създаде своята политика за опазване на околната среда и представяме своите постижения в тази посока чрез годишните си екологични доклади (вижте по-долу). Чрез тях идентифицираме действителните и потенциални въздействия върху околната среда от дейността ни и ако е необходимо описваме мерки за предотвратяването и намаляването им.

"Софийска вода“ АД притежава разрешителни за използване на утайки чрез употребата им в земеделието, издадени от Националната служба за растителна защита към Министерството на земеделието и храните, съгласно „Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието“. Разрешителните са издадени на основание пълно съответствие с нормативно изискваните показатели за качество на утайките, което потвърждава това, че продукта произведен в процеса на пречистване на отпадъчните води е подходящ за оползотворяване в земеделието. На картата са обозначени маршрутите за извозване на утайките от Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води до местата за тяхното оползотворяване.

„Софийска вода” притежава сертификат за управление на околната среда по международния стандарт ISO 14001:2005 . Всяка година компанията преминава успешно през външни контролни одити, които се провеждат от немската експертна организация TÜV NORD.

 

Приемането на система за управление на околната среда осигурява непрекъснат процес за свеждане до минимум риска от замърсяване и други неблагоприятни въздействия върху околната среда, ефикасно използване на ресурсите и повишаване на ефективността от дейностите на дружеството.

 

 


Документи

1-3 от 4 Резултата Предишна1 2Следваща

Политика и ангажимент на ръководството по качество на обслужването, безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда (PDF, 449 KB) Политика и ангажимент на ръководството по качество на обслужването, безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда

Изтегли

Публикуван: 18 декември 2018

Декларация за обхвата на системата за управление опазването на околната среда на "Софийска вода" АД (PDF, 361 KB) Декларация за обхвата на системата за управление опазването на околната среда на "Софийска вода" АД

Изтегли

Публикуван: 01 ноември 2017

Доклад за опазване на околната среда 2009 (PDF, 6 MB) Доклад за опазване на околната среда 2009

Изтегли

Публикуван: 24 септември 2010

Каква вода пием? Монтаж на водомери с дистанционно отчитане         
     
    
    You need to upgrade your Flash Player   
You need to upgrade your Flash Player
  

КонтактиВсички контакти

0800 1 21 21

безплатен денонощен телефон

Анти-корупционен телефон
02 812 25 21