Околна среда

Язовир ИскърСофийска вода” осигурява висококачествени, устойчиви и благоприятни за околната среда водоснабдителни и канализационни услуги, които не само осигуряват на клиентите добро обслужване, но и същевременно предпазват и подобряват околната среда.

Нашата дейност влияе върху околната среда и затова се ангажираме:

- Ефективно да я защитаваме и да я предпазваме от замърсяване. 
- Да работим съгласно законите, наредбите и стандартите за опазване на околната среда. 
- Ефективно и ефикасно да използваме естествените ресурси, в т.ч. енергията, с цел да ги съхраним.

 

През 2006 г. „Софийска вода” създаде своята политика за опазване на околната среда и представяме своите постижения в тази посока чрез годишните си екологични декларации (вижте по-долу). Чрез тях идентифицираме действителните и потенциални въздействия върху околната среда от дейността ни и ако е необходимо описваме мерки за предотвратяването и намаляването им.


„Софийска вода” притежава сертификат за управление на околната среда по международния стандарт ISO 14001:2015 . Всяка година компанията преминава успешно през външни контролни одити, които се провеждат от независим сертифициращ орган.

 

Приемането на система за управление на околната среда осигурява непрекъснат процес за свеждане до минимум риска от замърсяване и други неблагоприятни въздействия върху околната среда, ефикасно използване на ресурсите и повишаване на ефективността от дейностите на дружеството.

 

 

          

Документи

1-3 от 3 Резултата 

Екологична декларация (PDF, 3 MB) Екологична декларация

Изтегли

Публикуван: 11 януари 2021

Удостоверение за регистрация по EMAS (PDF, 95 KB) Удостоверение за регистрация по EMAS

Изтегли

Публикуван: 12 март 2020

Политика и ангажимент на ръководството по качество на обслужването, безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда (PDF, 107 KB) Политика и ангажимент на ръководството по качество на обслужването, безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда

Изтегли

Публикуван: 14 февруари 2020

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида         

КонтактиВсички контакти

0800 1 21 21

безплатен денонощен телефон

Анти-корупционен телефон
02 812 25 21