Помощ

Съдържание:

Браузъри

Уеб сайтът sofiyskavoda.bg е проектиран за следните браузъри:

Необходимо е да активирате следните възможности на браузъра, който използвате:

 • CSS
  Нужни за цялостно форматиране и разположение на страницата.
 • JavaScript
  Позволяващ допълнителна интерактивност в елементите на навигация.

Възможно е да се наложи да ги включите от менюто "Preferences" на браузъра, който използвате.

Достъпност

Изброените по–горе браузъри поддържат зареждане на определени страници чрез натискане на комбинация от функционален клавиш с клавиш за достъп, дефиниран на Уеб сайта.

За сайта sofiyskavoda.bg са дефинирани следните клавиши за достъп:

Основно съдържание

Windows потребители: ALT+"s";

Macintosh потребители: Control+"s".

Помощ

Windows потребители: ALT+"0".

Macintosh потребители: Control+"0".

 • Повечето от връзките на сайта sofiyskavoda.bg притежават атрибут „Заглавие”, описващ в подробности дадена връзка.
 • Връзки, които се отварят в нов прозорец, са указани като такива в описанието си чрез забележката „отваря се в нов прозорец”.

Илюстрации

 • Всички илюстрации от sofiyskavoda.bg притежават атрибут „Алтернативен текст”, описващ илюстрацията с текст.

Визуален дизайн

Сайтът sofiyskavoda.bg използва CSS за визуално разположение и изглед:

 • Можете да настроите големината на шрифта на страницата спрямо Вашите нужди. В Internet Explorer можете да промените настройката от менюто "View > Text Size". При Mozilla Firefox можете да промените настройката от менюто "View > Text Size > Increase/Decrease". В Safari можете да промените настройката от менюто "View > Make text bigger/smaller".
 • За браузъри, които не поддържат стилове (CSS, съдържанието на всяка страница от sofiyskavoda.bg ще е достъпно и разбираемо.

Съкращения и акроними

 • Съкращенията и акронимите, използвани в съдържанието на сайта sofiyskavoda.bg, притежават атрибут „Заглавие”, изписващ цялата дума или израз.

Приложения

За да можете коректно да възпроизведете цялата информация, съдържаща се в сайта на sofiyskavoda.bg, е възможно да се нуждаете от инсталирането на допълнителен софтуер. Препратките по–долу ще ви помогнат да свалите и инсталирате липсващите Ви програмни продукти:

 • Adobe Flash Player
  Продукт за визуализиране на мултимедийно съдържание.
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида         

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Комуникации