Счетоводител "Главна книга"

GLA22

"Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел поддържане на високото качество на услугите ни, обявяваме свободна позиция в отдел "Финансово счетоводство" за длъжността Счетоводител „Главна книга“.

Функции и отговорности:

 • Обработва и анализира счетоводни данни и доклади, засича счетоводни салда;
 • Извършва обработка на първичните документи, свързани с финансово-счетоводната дейност на дружеството;
 • Закрива задължения по партидите на доставчици и клиенти и начислява разходи;
 • Изготвя поръчки за приходни фактури;
 • Обработва гаранциите на Дружеството;
 • Прави анализ на дебитното и кредитно състояние по съответните сметки и партиди, както и прогнозиране за бъдещи периоди;
 • Установява, анализира и сигнализира за допуснати грешки при обработка на инкасото на компанията;
 • Съхранява и класира надлежно първични счетоводни документи.

Изисквания към кандидата:

 • Висше икономическо образование – специалности Финанси, Счетоводство и контрол;
 • Минимум 1 год. опит в извършването на финансово-счетоводни операции;
 • Познаване на нормативните документи, регламентиращи финансово-счетоводната отчетност и финансовия контрол;
 • Отлична компютърна грамотност – ползване на счетоводни системи и Microsoft Excel;
 • Способност за организация на времето в динамична работна среда;
 • Нагласа за активна комуникация и работа в екип;
 • Стриктен подход към работата и ориентация към постигане на резултати.

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.   

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.