Начини на плащане

Плащане по интернет чрез

Плащане чрез банкомат и терминали

Директно от вашата разплащателна сметка в следните банки

По банков път с превод към сметка на Софийска вода

Плащане по телефона

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида