Нова методология за оценка на активите във ВиК-сектора подпомага устойчивостта на ВиК сектора в България

18 декември 2017

Със заключителна конференция завърши проектът „Подобряване на активите в „Софийска вода“ АД“ чрез разработване на нова методика за оценка на физическото състояние на активите, осъществяван по Дунавската водна програма съвместно с Българската асоциация по водите.

Форумът събра над 100 представители на ВиК сектора, общини и представители на бизнес-организации, които бяха запознати с резултатите от продължилия 11 месеца проект. Той има за цел да разработи и сподели методология за оценка на състоянието на ВиК-активите, което да подпомогне тяхното ефективно управление.

При откриването на конференцията Изпълнителният директор на Софийска вода“ АД Арно Валто, Заместник-директор на „Веолия“ – България, подчерта колко е важна обективната оценка на активите, за да могат ВиК операторите да управляват ефективно капиталовите инвестиции. Той наблегна на значението на точното познаване на физическото състояние на активите за постигането на добър баланс  между инвестиции, оперативни разходи и управление на рисковете.

Във  встъпителните си думи председателят на БАВ Иван Иванов подчерта, че реалистичната оценка на активите чрез този проект, осъществен съвместно със „Софийска вода“ АД, дава възможност да се проследява качеството, за което са инвестирани средства от операторите. Една от позитивните страни на проекта е и възможността да се споделят резултатите от него.

В този смисъл бе и изказването на Филип Велер от Дунавската водна програма, който разшири значението на проекта за целия регион на Балканите и определи подхода, методологията и заинтересоваността на страните като голям успех за бъдещето на ВиК активите. Той се спря и на бъдещето на Дунавската водна програма.

Заместник-министърът на регионалното развитие Малина Крумова в изказването си за състоянието на ВиК-сектора също подчерта ключовата роля на емпиричните данни за състоянието на ВиК-активите за устойчивото управление на водния сектор. Решението за инвестиции, въз основа на оценка на активите, според нея, е една добра база за балансиране на интересите на общините в условията на непостоянно и недостатъчно финансиране. Тя ще даде възможност да се генерират ресурси за бъдещето и да се постигне съответствие на сектора с изискванията на ЕС. Това означава създаване на жизнеспособен ВиК сектор. Заместник-министър Крумова говори и за подготвяната Стратегия за финансиране на ВиК сектора в Република България. Една от идеите е за създаване на Социален фонд, който на солидарен принцип да бъде капитализиран през цената на ВиК услугите със средства от финансово по-стабилните ВиК оператори.

Средствата от този фонд ще бъдат използвани за реализацията на ВиК проекти на територии, които не могат да използват европейски средства и където ВиК операторите не биха могли да осигурят финансиране на пазарен принцип.  Ивайло Колев от Световната банка обърна внимание на различните възможни източници на финансиране, идентифицирани в Стратегията. През следващите години те трябва да осигурят устойчиво и перспективно развитие на сектора.

На конференцията бяха демонстрирани резултатите от проекта. Участниците оцениха високо професионализма на специалистите от „Софийска вода“ АД при създаването на методиката за оценка на активите.

Каква вода пием? Център за обслужване на клиенти в Мега мол Люлин         
     
    
    You need to upgrade your Flash Player   
You need to upgrade your Flash Player