Как се фактурира използваната от нас вода след промяна в цените?

05 януари 2018

В услуга на нашите клиенти „Софийска вода“ АД би желала да припомни как се осъществява отчитането на използваните количества питейна вода от домакинствата и индустрията при промяна на тарифите. Редът е записан в Общите условия, публикувани на сайта на дружеството.

Член 31 от Общите условия гласи:

„(1) В и К операторите предоставят В и К услуги по утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране пределни цени.
(2) В и К операторите публикуват утвърдените от КЕВР цени, както и тези, които ще прилагат, при условие, че са по-ниски от пределните, задължително в един централен и един местен всекидневник, както и на електронната страница на В и К оператора. Новите цени имат действие, без да е необходимо сключване на анекс или допълнително съгласие на потребителя.
(3) При промяна на цените, количеството вода, отчетено през периода от датата на последния действителен отчет до датата на следващия действителен отчет на средствата за измерване, се разпределя пропорционално на броя на дните, по време на които действа старата и новата цена.“

Като клиентски ориентирана компания „Софийска вода“ АД  напомня, че е в интерес на всички, ползващи услугите ни, да осигуряват редовно действителен отчет на своите водомери. Това би намалило броя на дните, в който отчитането става пропорционално на съотношението дни със стара към дни с нова цена.

Графикът за посещения на проверителите на водомери е обявен персонално във всички профили на клиентите ни, регистрирани на сайта. Той е указан и на месечните фактури. Безплатният телефон 0800 121 21 и Центровете за обслужване на клиенти са на разположение за повече информация. Електронните ни услуги улесняват всички и гарантират бърза информация за клиентите ни и по-добър контакт между тях и нас.

Каква вода пием? Център за обслужване на клиенти в Мега мол Люлин         
     
    
    You need to upgrade your Flash Player   
You need to upgrade your Flash Player