Как да бъде проверено качество на водата във всеки един район на Столична община

25 май 2018

Софийска вода поддържа онлайн платформа, която предоставя актуална информация за качеството на водата във всички райони на Столична община. Платформата дава директен достъп до справките от последните взети проби и резултатите от изпитванията на питейната вода по трите групи показатели: физикохимични, органолептични и микробиологични.
 
Дружеството напомня, че питейната вода подлежи на постоянен мониторинг, който включва взимането наконтролни проби, както от водоизточниците, входа на пречиствателните станции, изхода към водопроводната мрежа, така и отделно от още 78 различни точки от водопреносната мрежа. Годишно Лабораторно изпитвателният комплекс на Софийска вода извършва над 140 000 анализа на 8000 проби. Прецизността и достоверността на изследванията са гарантирани чрез международна акредитация на лабораторията, сертифицирана по БДС EN ISO 17025:2006.  

Резултатите от всички анализи на водата в София до този момент потвърждават, че питейната вода, доставяна на потребителите на територията на Столична община, е с отлични характеристики и отговоря на всички изисквания на Наредбата за качеството на водата в България

Каква вода пием? Център за обслужване на клиенти в Мега мол Люлин         
     
    
    You need to upgrade your Flash Player   
You need to upgrade your Flash Player