1,5 млн. лева са вложени в рехабилитацията на когенераторната инсталация в СПСОВ Кубратово

15 октомври 2018

През октомври завърши подмяната на трите двигателя и рехабилитацията на генераторите на когенераторната инсталация в софийската пречиствателна станция за отпадъчни води в Кубратово (СПСОВ). Когенерацията (Combined Heat and Power – CHP) е технология за комбинирано производство на топлинна и  електрическа енергия, използвайки биогаз, получен в процеса на третиране на утайките от отпадъчните води на града.

Монтираните през 2009 г. три генератора за 9 години изработиха 60 000 часа.  Всеки един от тях е с електрическа мощност от 1063 кВт. Генераторната част е рехабилитирана във Варна, а подменените рециклирани двигатели са доставени от австрийски производител.

От пускането й в експлоатация до днес, инсталацията е произвела над 160 000 мВтч електроенергия и е спестила повече от 700 000 тона въглеродни емисии. Електрическата и топлинна енергия, произведена в СПСОВ Кубратово, е около 24% повече от необходимата за процеса на пречистване, като оставащата енергия се продава на свободния пазар. Ефективната работа на тези съоръжения са гаранция за енергийната независимост, която „Софийска вода“, част от Веолия, постига в рамките на целия воден цикъл. Произведената „зелена енергия“ прави пречиствателната станция енергийно независима, въпреки голямото количество енергия, необходимо за непрекъснатия й технологичен процес.

Рехабилитацията на когенерацията е на стойност 1,5 млн. лв., което е само част от вложените инвестиции в станцията.

През 2018 г., „Софийска вода“ бе отличена със специална награда за зелена инвестиция на националния конкурс за „Най-зелените компании в България“ за иновации, въведени в Пречиствателната станция.

СПСОВ Кубратово беше отличена и за значителен принос във ВиК сектора със специален акцент върху иновациите в намаляване на енергийното потребление и развитието на кръгова икономика на шестите годишни награди за обмен в областта на енергията и водата в Лисабон. В престижната международна платформа бяха отличени компании в девет различни категории. „Софийска вода“ спечели приза за управление на питейни и отпадъчни води.

Каква вода пием? Монтаж на водомери с дистанционно отчитане Онлайн смяна на собствеността