И водата може да е хай-тек

25 октомври 2018

Дейността на „Софийска вода“, част от Веолия, е свързана с предоставянето на ВиК услуги. Компанията непрекъснато търси и внедрява най-модерни технологични решения, за да подобри работата си и при обслужването на клиентите. С тази цел е създадена и интегрираната информационна система ПЕГАС, кръстена на митичния крилат кон, който където стъпел, бликал извор.

ПЕГАС е софтуерна платформа за обработка на сигналите свързани с водоснабдяването и канализацията, постъпващи към „Софийска вода“. Благодарение на нея, бързината на обработката и предаване на техническата информация до служителите на терен, се е повишила многократно за последните 3 години, а с това и ефективността и ползите за потребителите. Софтуерът е направен така, че да позволява управление в реално време на целия процес на работа – от приемането на сигнала до решаването на конкретния казус, като на всеки етап има проследимост на изпълнението, статус на изпълнение и отговорно лице. След като граждани подадат сигнал в контролния център, диспечерите веднага възлагат задачите на специалистите на терен, които от своя страна моментално получават информацията на таблетите си. В реално време те могат да правят проверки, връзка с GIS системата и да започнат изпълнението на конкретната работа. Така стартирането на работата след получаването на сигнала става за 2-3 минути, докато преди са били необходими 3-5, а понякога дори и 8 часа, за да може да се разпределят задачите и служителите на терен да получат заявките си на хартиен носител.

Пълната проследимост на информацията и работата по конкретните сигнали, не само осигурява прозрачност и отговорност, но и предоставя друго по-важно предимство за диспечерите. Те вече могат бързо и конкретно да дадат информация на клиентите за статуса на сигнала.

„Въвеждането на системата ПЕГАС драстично промени не само времето за реакция на подадените сигнали, но и качеството на работа. Все едно сравняваме парния локомотив и пътуване с високоскоростен влак. Ние сме в епохата на високоскоростните технологични решения и в контролният център се стремим да правим за нашите клиенти най-доброто и за най-краткото време“, коментира Красимир Кръстев, старши мениджър „Контролен център“.

Всеки месец през системата се обработват между 1900 и 3400 сигнала, като се спестяват минимум 100 листа хартия на ден, което в рамките на година надхвърля 40 000 броя. Системата е създадена специално за нуждите на „Софийска вода“ от екип български специалисти, като тя покрива изцяло експлоатационната част от дейността на компанията, и непрекъснато се увеличават функционалностите й.

При разработването на ПЕГАС, целта ни беше да постигнем по-висока ефективност и ефикасност в работата ни. Дейността ни е такава, че всяко отклонение в качеството на услугите се отразява на комфорта на потребителите, наша отговорност е да залагаме на повече бързина и качество. Планираме да продължим да използваме възможностите на модерните технологии и да внедряваме различни иновации, не само за да сме на световно ниво, но преди всичко, за да предоставяме все по-добри услуги за клиентите ни“, споделя Теодора Тодорова, директор „Проекти“ на „Софийска вода“. 

За всеки един гражданин на столицата, „Софийска вода“ предоставя достъп на сайта си до информационен център, където всеки може да се информира за планирани спирания, района, който обхващат или продължителността на спирането. Тъй като системата работи двупосочно, жителите на София могат да подават сигнали и чрез информационния център, създаден така че, хората, които предпочитат електронните услуги, да се абонират, за да получават известия за планирани спирания или чрез sms известие, или чрез мейл.

Каква вода пием? Монтаж на водомери с дистанционно отчитане Онлайн смяна на собствеността