Време е за зазимяване на ВиК инсталациите

23 ноември 2018

С настъпването на зимния сезон „Софийска вода” напомня на клиентите си, че ВиК инсталациите и водомерните шахти в имотите е необходимо да се обезопасят срещу замръзване.

С понижаването на температурите рискът от замръзване на тръбите се увеличава и за целта е добре да знаете, че:
• При необитаемите имоти, водата трябва да бъде спряна, а  инсталацията източена.
• Вратите и прозорците на неотопляемите помещения е желателно да са уплътнени и плътно затворени, а таванът на сградата - добре изолиран.

За външните чешми и тръби:
• Да НЕ се оставят да текат или капят – това би довело само до аварии и разхищаване на вода;
• ДА се спре водата от спирателния кран;
• ДА се източат тръбите;
• ДА се махнат всички маркучи;
Най-добре е външните чешми да бъдат изолирани, като се използват материали, които не поемат влага и не могат да замръзнат.

Водомерните шахти в имотите също трябва да се зазимят, чрез поставянето  в тях на чували със стърготини, а капакът трябва да е дървен и добре изолиран.

Припомняме, че поддържането на водомерния възел против замръзване е ангажимент на клиента. Независимо от мястото, на което е разположен общият водомер – в части на етажната собственост, водомерните шахти или в други помещения, където той е монтиран, не бива да се допуска температурата да пада под нула градуса. При липса на такива условия, трябва да бъде добре изолиран.

С цел предпазване на водопроводните инсталации от замръзване, следва да се:
• източи инсталацията/тръбите/;
• провери изправността на спирателните кранове;
• подсигури, по възможност, водомерът да е в помещение, в което температурите не падат под нула градуса или да е добре изолиран;
• зазимят  водомерните шахти, като бъдат  добре топлоизолирани;
• спре водата към всички външни чешми;
• махнат всички маркучи.

Каква вода пием? Монтаж на водомери с дистанционно отчитане Онлайн смяна на партида