Продължава изграждането на два отливни канала в индустриална зона „Хладилника – Витоша“, район „Лозенец“

01 февруари 2019

Инвестиционният проект на „Софийска вода“ е с прогнозна стойност 1 835 000 (един милион осемстотин тридесет и пет хиляди) лева. С реализирането му ще се подобри качеството на канализацията за живеещите в кв. „Кръстова вада – изток“, както и за имотите, прилежащи към бул. „Черни връх“. Осъществяването му ще осигури и отвеждането на дъждовните води от района, като по този начин ще бъде предотвратен рискът от наводнения на имоти.

Проектът предвижда строителство на отливни канали по ул. „Филип Кутев“ в участъка от бул. „Черно връх“ до ул. „Атанас Дуков“  и по ул. „Хижите“, от ул. „Атанас Дуков“ до Драгалевска река. Новите канали се изграждат от стъклопластови тръби с диаметър 1800мм и 1400 мм, като общата им дължина е 517м.

Реализацията на двата отливни канала ще подобри функционирането на канализационната система по бул. „Черни връх“ и на кв. „Кръстова вада – изток“, като осигури отвеждане на дъждовните води към р. Драгалевска.

Във връзка с ремонтната дейност е създадена временна организация на движението (ВОД) oт 5 до 22 февруари, 2019 г. в рамките на кръстовището бул. „Черни връх“ и ул. „Филип Кутев“.  По посока Център, в кръстовището, движението е ограничено в една лента. Подробна информация на сайта на Центъра за градска мобилност: https://www.sofiatraffic.bg/bg/news/p/1.

Каква вода пием? Монтаж на водомери с дистанционно отчитане Онлайн смяна на партида