„Софийска вода“ въведе „Харта на клиента“

01 юли 2019

„Софийска вода“, част от Веолия, е първият ВиК оператор в България, който въведеХарта на клиента“.
С нея дружеството поема ангажимент за подобряване качеството на услугите, като надхвърля заложените в нормативната база изисквания. Документът обобщава ценностите на компанията, като поема и конкретни отговорности към клиентите.

Нашите 5 ангажимента са:
-       Да продължаваме да осигуряваме питейна вода с отлични качества;
-       Да бъдем на разположение на клиентите си 24/7;
-       Да проявяваме солидарност и разбиране към клиентите си;
-       Да улесним максимално контакта на потребителите с нас;
-       Да се грижим за околната среда, заедно.

В Хартата са заложени конкретни срокове като например реакция на спешен сигнал и сигнали за влошено качество на водата до 2 часа; безплатно информиране за планирани и аварийни спирания на водоподаването, отговаряне на всички клиентски писма до 8 дни и на всички имейли до 2 дни.

През изминалите две години и половина, дружеството реализира и много нововъведения за удобство на клиентите, в това число безплатна денонощна телефонна линия, мобилен център за обслужване на клиенти, модерни и функционални нови локации на клиентските центрове. Успоредно с това разработи приложение за проследяване на параметрите на питейната вода в различните райони на Столична община.

През 2019 г. стартира и новата услуга за управление на консумацията на вода чрез използване на „умни водомери“.

„Това са услугите ни по вода и се надявам тази Харта да открие нова страница в нашите взаимоотношения“ заяви г-жа Габриела Меркоре, Търговски директор на представянето на Хартата пред журналисти.
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида