Водата в София е отлична. Тества се и в независима лаборатория

06 август 2019

Във връзка с разпространявани в общественото пространство неверни твърдения относно водата на столицата, „Софийска вода“, част от Веолия, категорично заявява, че качеството на питейната вода, която се доставя до жителите на Столична община, е с отлични качества и е напълно безопасна.

Източникът на невярната информация е компания, загубила конкурс на “Софийска вода”. Водният оператор периодично прави конкурси за избор на доставчици на необходимите й продукти и консумативи. На пазара има различни вносители и производители, които предлагат продукти, сертифицирани от съответните компетентни органи. При последната процедура за осигуряване на необходимите количества коагулант за нуждите на “Софийска вода” е избран нов доставчик.

Процедурата за избор на доставчик е проведена съгласно всички нормативни изисквания на страната, а лабораторните тестове са коректни и в съответствие с действителните условия на работа на пречиствателните питейни станции Панчарево, Бистрица и Пасарел. ДЖАР тестът е проведен в условия, симулиращи в максимална степен условията на филтрация през пясъчните филтри в ПСПВ „Бистрица“, което е и основно изискване при провеждане на теста и последващото използване на резултатите от него за настройка на реалния процес на филтрация, а тестовата филтърна хартия се използва в ежедневната работа за постигане на най-висока ефективност на пречистване и качество на питейната вода.

Избраният продукт отговаря изцяло на всички необходими изисквания:

• Изпълнителят е предоставил становище за хигиенно-токсикологична безопасност No.1680-13-C-7/07.05.2013 г. от Национален център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването, в което е посочено, че продуктът Lubroflog 19 отговаря на изискванията за реагенти, използвани при третиране на питейни води и на изискванията на чл.13 от Наредба 9 за качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели.

• Предоставен е химичен анализ, извършен на 16.05.2012 г. от Националния център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването за съдържание на токсични елементи.

• Приложена е регистрация по REACH с номер 254-400-7 от 18.01.2019 г.

• Изискването за определяне на ефективността на посочения продукт съгласно EN 17034:2018 е изпълнено, като са предоставени данни от тестове в Държавна компания за питейна вода Солун, Гърция, проведени в периода 01.01.2018 – 09.04.2018 г. Природната вода на посочените съоръжения е с мътност в диапазон 1,5 – 2 FNU, която е сходна с тази на природните води, които се пречистват в пречиствателните станции на Столична община.

• Референциите, които са предоставени от доставчика се отнасят за Пречиствателна станция за питейни води Храбрино към ВиК ЕООД Пловдив за периода от 07/03/2016 до 08/03/2018 и за Интер-хем ДООЕЛ Скопие за период от 09/10/2016 до 18/12/2018, като рефентната листа на доставчика включва доставки на продукта в Република Гърция (Солун, Атина, Крит, Родос), Република Кипър (Ларнака, Пафос, Никозия, Лимасол), Република Северна Македония, Държавата Израел ( Хадера), Република Турция (Диарбекир), Арабска република Египет (Александрия), ОАЕ (Шаржа).

• Лабораторните тестове показват, че новият коагулант е качествен, безопасен и ефективен, като дозата, която се използва в първите индустриални тестове е съизмерима с тази на използвания до момента продукт, като цената е с 1.4% по-ниска от досегашната. Стойността му, в съотношението цена спрямо пречистен обем вода, е дори по-ниска от използвания досега продукт, което го прави икономически по-изгоден избор.

Продуктът е внедрен. Извършените тестове след започналото използване на продукта дават очакваните и по-добри резултати. Те доказват направените проби при тръжната процедура и показват, че и в реална среда новият коагулант е по-ефективен и след използването му в технологичения процес параметрите на водата са отлични. Всички показатели на водата остават изцяло в норма и напълно отговарят на изискванията на Наредбата за качеството на водата. Питейната вода на София продължава да е с много добри характеристики и да е сред най-добрите води в Европа.

Дружеството разполага с пълния набор от необходимите изискуеми при подобни процедури документи, както и с допълнителни, които доказват спазването на закона.

„Бих искал категорично да заявя, че питейната вода е с гарантирано качество, с отлични характеристики и няма никакъв риск за здравето на хората. Неслучайно специалистите дори препоръчват нашата вода за ежедневна употреба от малки деца. До компетентните институции постъпиха жалби от фирмата, загубила търга. Институциите са направили проверки, дали са становище в наша полза, но считаме за недопустимо и безотговорно в търговските спорове да се използва невярна и подвеждаща информация и да се спекулира със страховете на хората. Но за да не се създава напрежение в обществото  и по искане на кмета на Столична община взехме решение да изпратим още днес допълнители проби в независима акредитирана лаборатория SGS. За нас сигурността за здравето на хората е на първо място.“, коментира Васил Тренев, изпълнителен директор на „Софийска вода“. 

Важно е да се знае, че при внедряването на който и да е продукт, не само „Софийска вода“, но други отговорни институции като СРЗИ и др., постоянно и с повишено внимание следят показателите на водата и извършват паралелни и независими анализи.

„Софийска вода“ отговорно и професионално изпълнява мисията си да доставя отлична питейна вода на жителите и гостите на София. Всеки потребител може да провери актуалното качеството на водата на страницата на „Софийска вода“ и да следи нейните физико-химични и биологични показатели в  различните квартали.

Удостоверение за хигиенно-токсикологична безопасност
Reference
Лабораторни тестове

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида