Професия: дегустатор на вода

30 юли 2019

●     Общото между сомeлиер, дегустатор на уиски и работно място в „Софийска вода“,  част от Веолия
●     Лабораторно-изпитвателният комплекс  следи постоянно 84 точки за физико-химични и биологични показатели и извършва над 100 000 проби на питейната вода годишно

Трима са специалистите от Лабораторния изпитвателен комплекс (ЛИК) на „Софийска вода“ , които оценяват по скала с европейски стандарти, вкуса и мириса на питейната вода. В специално създадена „бяла стая“, която е изолирана от външни фактори, те оценяват между 20 и 30 проби от различни точки на София всеки ден. Анализът се нарича органолептика и се ползва по света в специализираните лаборатории.

Един по един специалистите сядат в бялата стая и получават през малък прозорец пробите. Водата, която опитват, те оценяват в скала между 0 и 5 по преценка на определени качества, въз основа на които характеризират водата.

От всеки източник химиците получават две проби – една със стайна температура и една - 60-градусова. Подобно на дегустацията на вино те само вкусват водата, без да я преглъщат.

Поне един час преди извършването на теста, лаборантите не бива да ядат или пият. Също така, те не трябва да са пушачи. Бременните жени също не могат да провеждат анализа.
Според Весела Стефанова, старши мениджър на лабораторията на „Софийска вода“, този използван метод назад в историята не бива да се подценява, защото той най-бързо може да даде показатели на водата.

Лабораторията на „Софийска вода“ извършва широк спектър от анализ на качеството на водата. Освен с високотехнологични методи с последно поколение апаратура, малко известен факт е, че лаборантите извършват по два пъти на ден и „дегустация на водата“.

ЛИК разполага с една от най-модерно оборудване лаборатории за изследване на водата, чието качество се следи постоянно. През 2018-та година качествените показатели на водата, която „Софийска вода“ доставя до домовете, е 99.98%.
Лабораторията търси специалисти, които кариерно биха посветили трайния си интерес на гарантираното качество и безопасност на софийската вода.

Повече прочетете тук:
https://www.sofiyskavoda.bg/careers/free_positions_17.aspx?ID=LSI
https://www.sofiyskavoda.bg/careers/free_positions_17.aspx?ID=LS_H

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида