„Софийска вода“ напомня: проверявайте служебните карти на представителите на дружеството

15 август 2019

„Софийска вода“ отново напомня на своите клиенти, че всички представители на дружеството разполагат със служебни карти за идентификация със снимка и име, за да защити гарантира сигурността на услугите си.
Препоръчително е винаги да се изисква потвърждение от страна на представителите на дружеството при контакт или посещение. В случай на съмнение, самоличността на служителите на „Софийска вода“ може да бъде проверена и на безплатния телефонен номер 0800 121 21.
Телефонната линия на дружеството остава отворена 24 часа в денонощието във всички останали случаи на съмнения в действия на лица, които твърдят, че са представители на компанията.
Съгласно закона за защита на личните данни, при телефонен разговор „Софийска вода“ АД не изисква цитирането на документи за собственост или каквито и да е други документи.
Всички услуги, свързани с обработка на лични данни, се предоставят само в Центровете за обслужване на клиенти на дружеството или през корпоративния ни уебсайт.
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида