Независима лаборатория потвърждава: Качеството на питейната вода в София е отлично

22 август 2019

Независимата акредитирана лаборатория SGS проведе извънреден анализ на питейната вода в София, след третиране с коагулант Lubroflog19. Резултатите от изследваните проби потвърждават отличното качество на водата. 

По искане на Столична община, „Софийска вода“ предприе допълнителни тестове, за да докаже още веднъж гарантираното качество на питейната вода в града.  
  
„Тестовете на независимата лаборатория напълно потвърдиха данните от нашите изследвания за качеството на водата. С голяма отговорност заявявам отново, че за нас сигурността и здравето на хората е на първо място. Ще продължим да провеждаме безкомпромисен мониторинг на питейната вода, за да гарантираме спокойствието на столичани. Напомням, че вода в София е отлична и се нарежда сред първите по качество в Европа“, коментира Васил Тренев, изпълнителен директор на „Софийска вода”.

Всички продукти, използвани за пречистването на питейната вода, са обект на наблюдение от отговорните институции в Република България. Осъществява се независим контрол от СРЗИ върху качеството на водата, като се извършват паралелни независими анализи.

Всеки потребител може да провери актуалното качеството на водата на страницата на „Софийска вода“ и да следи нейните физико-химични и микробиологични показатели в  различните райони на столицата.

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида